Dienos planas

Dirbti iš namų dėl komisijos, Savivaldybė

Spausdinti Komisijos ir darbo grupės Tarnybinių ginčų komisija, sudaryta Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus m.

dirbti iš namų dėl komisijos

Komisija skirta spręsti individualius tarnybinius ginčus. Lietuvos probacijos tarnybos Ligos ir ar laikinojo nedarbingumo ryšio su profesinės veiklos funkcijų vykdymu ar tarnybinių pareigų atlikimu nustatymo komisija, sudaryta Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus m.

dirbti iš namų dėl komisijos

Tai komisija, tirianti užsikrėtimų koronavirusu COVID19 ir profesinės veiklos funkcijų vykdymo ar tarnybinių pareigų atlikimo priežastinį ryšį pagal darbuotojų pateiktus prašymus. Pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo komisija, sudaryta Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus m.

dirbti iš namų dėl komisijos

Tai nuolat veikianti komisija, kuri vertina teikimus apdovanoti, paskatinti pareigūnus ir teikia rekomendacijas dėl skatinimo ir apdovanojimo, siekdamos, kad pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo procesas būtų skaidrus, teisingas ir objektyvus. Lietuvos probacijos tarnybos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisija, sudaryta Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus m.

Tai nuolat veikianti komisija, skirta pareigūnų tarnybinei veiklai vertinti.

dirbti iš namų dėl komisijos

Nuolat veikianti darbo grupė, kuri veikia siekiant tobulinti ir efektyvinti asmenų, esančių Lietuvos probacijos tarnybos registre, resocializacijos procesą, atrasti ir diegti modernias ir inovatyvias elgesio keitimo programas ir metodikas, perimti gerąją užsienio šalių patirtį, gerinti probacijos veiklą reglamentuojančią teisinę aplinką, populiarinti probacijos pareigūno profesiją bei plėtoti bendradarbiavimo galimybes su socialiniais partneriais.

Dirbti iš namų dėl komisijos Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus m.

dirbti iš namų dėl komisijos

Priemokų, premijų bei materialinių pašalpų įstaigos darbuotojams skyrimo komisija, sudaryta Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus m. Tai nuolat veikianti komisija, svarstanti priemokų, premijų bei materialinių pašalpų skyrimą įstaigos darbuotojams.

dirbti iš namų dėl komisijos

Lietuvos probacijos tarnybos etikos komisija, sudaryta Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus m. Tai nuolat veikianti komisija, prižiūri ir nagrinėja etikos kodekso nuostatų pažeidimus Lietuvos probacijos tarnyboje. Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo komisija, sudaryta Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus m.

DARBAS NAMUOSE - Kaip gyvenimo būdas!

Tai nuolat veikianti komisija, skirta svarstyti įstaigos valstybės tarnautojų prašymus dirbti kitą darbą. Informacija atnaujinta m.

Verslas