Bazinė informacija

Universiteto ryšių su žiniasklaida strategija

Komunikacijos vadybos magistras, Hamiltonas, Hamilton, Kanada

Edita Masiulė Dalyko anotacija lietuvių kalba Šis specialiosios studijų programos kursas skirtas ketvirtojo kurso Viešosios komunikacijos bakalauro studijų programų studentams ir apima jiems būtinas išmanyti pagrindines teorines įvairių sektorių organizacijų viešųjų ryšių VR prielaidas ir praktines jų įgyvendinimo galimybes.

Kurso metu susipažįstama su VR proceso samprata, išnagrinėjami VR tikslai, funkcijos, teoriniai modeliai.

Stop Managing, Start Leading - Hamza Khan - TEDxRyersonU

Orientuojamasi ir į specialių praktinių įgūdžių lavinimą — gebėjimą profesionaliai planuoti ir valdyti VR procesą, kuris apima efektyvią vidinę ir išorinę komunikaciją, konkrečių komunikacinių bei etinių problemų sprendimo žingsnius tyrimą, planavimą, VR veiksmų įgyvendinimą ir įvertinimąkrizinę komunikaciją bei skirtingas įvairių tradicinių ir interaktyvių VR priemonių panaudojimo galimybes ryšiuose su žiniasklaida.

Dalyko anotacija užsienio kalba The course is designed for BA level students of Public Communication and concentrates on studying theories, advanced concepts, principles and practices of contemporary public relations PR and communication management in the global, national and local contexts.

Universiteto strategija

Dalyko studijų rezultatai Susipažinti su VR proceso samprata, disciplinos raida, Europos ir JAV viešųjų ryšių tradicijomis bei kultūriniais kontekstais. Analizuoti viešosios komunikacijos procesą, veikėjus, normatyvines funkcijas demokratijoje, galios santykius įvairiuose lygmenyse mikro, meso, makro ir įvairiuose kontekstuose.

Atpažinti ir analizuoti VR funkcijas moderniose organizacijose, identifikuoti VR planavimo bei komunikacinių veiklų integravimo poreikius, kritiškai įvertinti įvairių sektorių organizacijų informavimo bei komunikacijos strategijas, marketingo kampanijas. Gebėti atlikti tyrimą pasirinktoje organizacijoje, parengti jos VR veiklos planą strategiją ir pranešimą spaudai.

Skirtingo pobūdžio organizacijų ryšiams su žiniasklaida tinkamai parinkti ir profesionaliai taikyti įvairias tradicines bei interaktyviąsias VR priemones. Išmanyti ir gebėti taikyti efektyvios dvikryptės komunikacijos prielaidas ir principus.

Viešųjų ryšių pagrindai

Įvertinti įvairių sektorių organizacijų VR veiklą profesiniu, etiniu ir teisiniu aspektais bei taikyti socialinės atsakomybės komunikacijos principus, inicijuojant VR projektus, informavimo bei viešinimo veiklas. Dalyko turinys 1.

universiteto ryšių su žiniasklaida strategija dvejetainės parinktys 60 sekundžių gudrybės

Profesionaliųjų VR evoliucija: VR ištakos, sampratos kaita ir šiuolaikinis kontekstas. Europos ir JAV viešųjų ryšių tradicijos bei kultūriniai kontekstai. Šiuolaikiniai VR ir tiesioginiai dvejetainiai signalai procesas.

universiteto ryšių su žiniasklaida strategija durhamo universiteto strategijos pradžia

Komunikacijos vaidmuo demokratijoje, galios santykių analizė. VR universiteto ryšių su žiniasklaida strategija organizacijose: šiuolaikiniai komunikacinės aplinkos pokyčiai ir integruotos komunikacijos valdymas. VR funkcijų bei susijusių veiklos sričių apžvalga tikslai, kanalai, auditorijos.

 1. Politiko padėjėjas 1.
 2. Strategija | LSMCVA
 3. Nemokamas forex indėlis
 4. Ryšiai su visuomene ir rinkodaros komunikacija | Lietuvos žurnalistikos centras
 5. Talentingi ir motyvuoti studijuojantieji, dėstytojai ir tyrėjai Kritinė masė pasaulinio lygio dėstytojų, tyrėjų bei užsienio studentų Studijų ir mokslo vienovė, sanglauda su pramone ir verslu Tarpkryptiniai ir tarpsritiniai moksliniai tyrimai ir studijos Tarptautinis pripažinimas priešakinių žinių ir ateities technologijų kūrime ir perdavime Dalyvavimas pasauliniuose žinių tinkluose Veiklos kokybė ir efektyvus valdymas Įkvepianti ir draugiška aplinka Strateginiai veiklos prioritetai realizuojami vykdant penkias strategines veiklas : SV1.
 6. Kas yra geresnė rsu ar akcijų pasirinkimo sandoriai
 7. Стоя за плечом отца, Элли читала перевод на экране и комментировала.
 8. Но мы голодны и хотим немедленно поесть.

VR veiklos planavimo poreikis ir tikslai privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų VR strateginių planų analizė. Trumpalaikių ir ilgalaikių VR veiklos programų kūrimo žingsniai: situacijos analizė, planavimas, įgyvendinimas, įvertinimas. Krizių ir rizikos valdymas: krizių planavimas, komunikavimas ir pokrizinė komunikacija organizacijų krizinės ir rizikos komunikacijos atvejų studijos.

universiteto ryšių su žiniasklaida strategija merck akcijų pasirinkimo sandorių kaina

Tradicinės VR priemonės ir jų taikymo galimybės, kampanijų iniciavimas ir informacinis palaikymas. Pranešimų spaudai rengimo gairės.

Komunikacijos vadybos magistras

Žiniasklaidos turinio analizė monitoringas. Ryšiai su žiniasklaida, žurnalistikos ir VR tarpusavio santykiai. Vidinė ir išorinė komunikacija.

universiteto ryšių su žiniasklaida strategija palaikymo ir pasipriešinimo prekybos signalai

Tikslinių auditorijų samprata ir efektyvios dvikryptės komunikacijos sąlygos. Vidinės komunikacijos priemonių diegimas ir jų įtaka išorinės komunikacijos sėkmei. VR praktika naujųjų informacijos ir komunikacijos technologijų poveikyje.

 • Komunikacijos ir rinkodaros skyrius atlieka rinkodaros, komunikacijos ir tarptautinių ryšių funkcijas.
 • Viešieji ryšiai – mokslas ar menas? | VU naujienos
 • Studijų programa Ryšiai su visuomene ir rinkodaros komunikacija Informacijos amžiuje visi kūrybingi profesionalai turi mokėti taikyti naujausius informacijos sklaidos metodus.
 • Prekių biržos prekybos sistema
 • Taikomoji komunikacija Privalumas: reali darbo aplinka Studentai turės galimybę atlikti praktikas privataus ir viešojo sektoriaus organizacijose, užsiimančiose visuomenės informavimo, viešųjų ryšių, informacijos ir komunikacijos produktų kūrimo veiklomis.
 • Julija Jegorova.
 • Klaipėdos universitetas

Teisinis VR kontekstas: visuomenės informavimo teisinė aplinka įstatymų analizė. Profesionalių RsV etika ir VR kaip profesija: pagrindinės profesinės organizacijos, jų kodeksai, profesinės veiklos specifika, reikalavimai.

VR plėtra ir pilietinės visuomenės formavimasis: socialinės atsakomybės komunikacija ir jos siekiniai bei iššūkiai.

Viešieji ryšiai – mokslas ar menas?

Dalyko studijos valandomis Paskaitos — 30 val. Iš viso: val. Literatūra 1.