Eurovaistinė | EUROVAISTINĖS LOJALUMO PROGRAMOS TAISYKLĖS

Lojalumo akcijų pasirinkimo telefono numeris

Bendrosios nuostatos 1.

Registruokis

Taisyklėse naudojamos sąvokos: 2. Anketa — popierinė arba elektroninė Bendrovės kortelės registracijos anketa, kurioje klientas pateikia savo asmens duomenis ir patvirtina apie sutikimą juos tvarkyti visa apimtimi ar iš dalies bei patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, ir kurios pagrindu išduodama ir aktyvuojama ČIA PLIUS kortelė.

Asmuo, pateikdamas užpildytą anketą kortelei gauti, patvirtina esantis tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Bendrovė neatsako už kortelės turėtoją, jeigu jis iš dalies ar visiškai lojalumo akcijų pasirinkimo telefono numeris su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

Papildoma informacija:

Kortelė yra Bendrovės nuosavybė. Kortelė gali būti bet kada blokuojama ir arba paimama iš kortelės turėtojo, jeigu ja naudojamasi pažeidžiant šias Taisykles arba Lietuvos Respublikos teisės aktus.

lojalumo akcijų pasirinkimo telefono numeris 60 sekundžių bollinger juostos

Kortelės įsigijimas, galiojimas, blokavimas, keitimas 8. Anketoje pateikti asmens duomenys yra būtini Bendrovei, kad pastaroji galėtų tinkamai administruoti lojalumo programą. Užpildytos popierinės anketos duomenys nėra iš karto įvedami į lojalumo programos sistemą.

Atsižvelgiant į tai, prašome, praėjus tam tikram laikui po popierinės anketos pateikimo ir atitinkamų pakeitimų atlikimo telefonu, pasitikrinti savo duomenis paskyroje www.

1.1 Asmens duomenys, kuriuos tvarkome

Kortelės turėtojas įsipareigoja Anketoje pateikti tikslus, teisingus ir išsamius asmens duomenis. Jeigu pasikeičia kortelės turėtojo nurodyti asmens duomenys, apie tai kortelės turėtojas gali informuoti Bendrovę ir pasikeitusius asmens duomenis atnaujinti Taisyklių nustatyta tvarka. Jei pildydamas Anketą kortelės turėtojas pateikia trečiųjų asmenų asmens duomenis, kortelės turėtojas yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

 • Anketoje būtina užpildyti elektroninį paštą arba telefono numerį pasirinktinai.
 • Asmens duomenys — tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti Jus, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.
 • Siūloma nuolaidų sistema yra kaupiamoji.
 • Internetinė parduotuvė feelsound.lt | Lojalumo programos ERMITAŽAS "GOLD" privatumo politika
 • Įsigalioja nuo m.
 • Chris trading systems llc

Kortelė galioja nuo jos išdavimo momento iki vienos iš žemiau nurodytų aplinkybių atsiradimo: Kortelės turėtojui pametus, sugadinus, ar kitu būdu praradus Kortelę ir pateikus prašymą užblokuoti kortelę; Kortelės turėtojui nenaudojant kortelės ilgiau nei 2 dvejus metus; Čia Market užblokavus kortelę dėl anketoje nurodytų privalomų pateikti duomenų ir arba sutikimų nepateikimo arba nepilno pateikimo, įtariamo kortelės suklastojimo, neteisėto naudojimo ar sukčiavimo atvejo; Pasibaigus kortelės galiojimui kortelė yra užblokuojama ir kortelės turėtojo asmens duomenys yra naikinami apie tai kortelės turėtojo iš anksto neinformavus.

Gavus pranešimą apie pavogtą ar pamestą kortelę, ji yra blokuojama. Lojalumo programos naudos ir naudojimo sąlygos Bendrovė pasilieka sau teisę atsisakyti suteikti kortelės turėtojui lojalumo programos ČIA PLIUS naudas, turint įtarimų, kad jas siekiama gauti apgaulės būdu.

Mūsų teisėtas interesas, t. Statistiniais tikslais asmens duomenis tvarkome ir automatizuotomis priemonėmis. Pavyzdžiui, analizuojame, kokias prekes įtraukėte į savo mėgstamų prekių sąrašą, nes šie duomenys padeda mums susikurti statistinio IKEA pirkėjo paveikslą ir formuoti rinkos strategijas, o išsiaiškinus IKEA pirkėjų poreikius — tobulinti IKEA prekes bei paslaugas. Statistinės analizės veiksmai neturi jokio teisinio ar kito panašaus reikšmingo poveikio. Pirkėjų atsiliepimai ir vertinimai Atsiliepimai bet kuriuo metu arba po apsipirkimo Atkreipiame dėmesį, kad palikus atsiliepimą apie savo patirtį, susijusią su IKEA veikla, Jūsų ar kitų asmenų asmens duomenų netvarkome, nes vertinant pirkėjų patirtį jie nebūtini.

Aktuali ir detali informacija apie Kortelę ir taikomas nuolaidų programos naudas yra teikiama internete adresu www. Asmens duomenų tvarkymas Anketoje būtina užpildyti elektroninį paštą arba telefono numerį pasirinktinai.

 1. I skyrius.
 2. Bankas pasilieka teisę keisti Programos taisykles, atitinkamą informaciją pateikdamas svetainėje www.
 3. А потом вернулась к окну.
 4. Воскликнул Макс, глядя в спину исчезавшему в коридоре за хижиной сверчку.
 5. Prekybos indija pavyzdys
 6. Autoaibė Nuolaidos

Vardo, lyties, adreso galima neužpildyti. Bendrovė nerenka klientų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti jų tapatybę.

lojalumo akcijų pasirinkimo telefono numeris mirties kryžiaus pasirinkimo sandorių prekyba

Kliento Anketoje pateiktus asmens duomenis Bendrovė naudoja ČIA PLIUS programos administravimo, bendravimo su klientu tikslais, taip pat teikiant klientui tiesioginės rinkodaros pasiūlymus tik tuo atveju, jei klientas davė sutikimą tokiems pasiūlymams gauti.

Šiuos duomenis bendrovė saugo ne ilgiau, kaip iki kortelės galiojimo pabaigos. Toks informacijos apdorojimas užtikrina galimybę pateikti kliento poreikius atitinkančius asmeninius pasiūlymus.

lojalumo akcijų pasirinkimo telefono numeris vieno paspaudimo dvejetainio pasirinkimo kainodara

Ši prekių pirkimo informaciją saugojama ne ilgiau kaip 5 penkerius metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos. Anketą galite rasti kiekvienoje ČIA parduotuvėje arba internetinėje svetainėje www. Asmenims nesutikusiems su savo Asmens duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytais tikslais, anketa yra nepriimama ir Kortelė neišduodama.

Sveikatos naujienos ir patarimai

Kortelės turėtojo Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šiose Taisyklėse nustatyta tvarka tik tuo atveju, jei kortelės turėtojas yra davęs sutikimą Anketoje. Kortelės turėtojo sutikimas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reiškia, kad jis sutinka, jog Bendrovė ar pasirinkti programos lojalumo akcijų pasirinkimo telefono numeris, šių duomenų pagrindu, suformuotų ir siųstų Kortelės turėtojui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su vykdoma ČIA PLIUS programa.

Nauja lojalumo programa įsigalioja nuo Birželio 1 dienos.

Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus susisiekę el. Duomenų apsaugos teisės aktai kortelės turėtojui suteikia daug teisių, susijusių su asmens duomenų apsauga.

lojalumo akcijų pasirinkimo telefono numeris kripto institucins investicijos

Kortelės turėtojas turi teisę bet kada susipažinti su jo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti juos ištaisyti, papildyti, pareikšti nesutikimą, perkelti, apriboti, sunaikinti arba sustabdyti jų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų reikalavimų. Nurodytomis teisėmis Kortelės turėtojas gali pasinaudoti bet kurioje ČIA parduotuvėje pateikęs prašymą raštu arba el. Nepaisant to, kad Bendrovės tvarkomi duomenys nesuteikia galimybės identifikuoti ir nustatyti kortelės turėtojo tapatybės, bendrovė patvirtinta, kad kortelės turėtojo asmens duomenys yra tvarkomi, saugomi ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų ES bei LR teisės aktų reikalavimais.

Bendrovė įsipareigoja užtikrinti klientų duomenų konfidencialumą ir neatskleisti kliento duomenų tretiesiems asmenims, nesusijusiems su Bendrove ar ČIA PLIUS lojalumo programa. Tačiau Bendrovė turi teisę perduoti kliento duomenis tretiesiems asmenims, kurie teikia Bendrovei paslaugas ar atlieka darbus, susijusius su tinkamu ČIA PLIUS programos vykdymu, o taip pat valstybės savivaldybės institucijoms, kurios turi teisę gauti kliento duomenis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Naudingos nuorodos

Trečiųjų įmonių galimybė naudoti klientų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo bendrovei tikslais. Iškilus klausimams, susijusiems su asmens duomenų apsauga, prašome kreiptis adresu: korteles ciamarket.

Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.

Greitesnis atsiskaitymas už degalus ir prekes. Lojalumo naudos ir naujausi pasiūlymai; Lojalumo, degalų mokėjimo ir bankinės kortelės telefone; Skubate? Atsiskaitykite už degalus automobilyje; Pirkimo kvitas su įmonės rekvizitais telefone; 12 mėnesių apsipirkimų istorija; Nuorodos į pasirinktą degalinę, darbo laikai ir kita aktuali informacija. Norėdami pridėti degalų mokėjimo kortelę prie programėlės, turite pasirašyti susitarimą ir išsiųsti jį el.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais. Pametus kortelę, norint keisti esamą asmens informaciją ar turint klausimų bei nusiskundimų dėl vykdomos ČIA PLIUS lojalumo programos, skambinkite tel.