Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga

Profesinė sąjunga atlygio sistemoje

profesinė sąjunga atlygio sistemoje

Paskelbta: Nuotrauka: grokiskis. Taip pat pažymima, kad Bendrovė iki šiol neištesėjo duoto pažado, kad profesinės sąjungos reikalavimai dėl darbo užmokesčio bus įgyvendinti atlygio sistemoje. Pateiktame atlygio sistemos projekte nėra numatytas atlyginimų indeksavimas, metinis premijavimas, taip pat nenumatyta galimybė atlygio sistemą nustatyti kolektyvine sutartimi.

S. Malinauskas: „Gali nuversti Vyriausybę, bet nuo to pinigų nepadaugės“

Anot LPPSF, tokia darbdavio laikysena ne tik kad nepateisina socialiai atsakingos ir patikimos įmonės vardo, bet ir pažeidžia darbuotojų teisę į kolektyvines derybas, kuri yra numatyta tiek Tarptautinės darbo organizacijos Teisės burtis į profesinė sąjunga atlygio sistemoje ir kolektyvinių derybų konvencijoje, tiek Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, kituose svarbiuose tarptautiniuose teisės aktuose. Be to, apgailestaujama, kad bendrovė atmeta kolektyvines derybas, kaip vieną iš praktikoje pasiteisinusių priemonių užtikrinti sklandų ir produktyvų įmonės darbą bei veiklos tęstinumą.

Federacija ragina darbdavį grįžti prie derybų su Achemos darbuotojų profesine sąjunga, ir, laikantis konstruktyvaus socialinio dialogo principų bei tarpusavio supratimo, siekti susitarimo ir tokiu būdu grįžti į pavyzdinių įmonių gretas, kurios gali didžiuotis kolektyvinėmis sutartimis ir kokybišku dialogu su darbuotojų atstovais.

Achemos darbuotojų profesinė sąjunga, išbandžiusi visas įmanomas socialinio dialogo priemones dėl kolektyvinių derybų ir darbo užmokesčio indeksavimo, ir darbdaviui atmetus profesinės sąjungos pasiūlymus, nutarė organizuoti darbuotojų streiką.

profesinė sąjunga atlygio sistemoje

Profesinė sąjunga iškėlė šiuos reikalavimus darbdaviui: pasirašyti kolektyvinę sutartį dvejiems metams, ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus peržiūrėti tarifinį darbo užmokestį, nustatyti darbuotojų vienkartinio paskatinimo už pasiektus metinius darbo rezultatus tvarką, viršvalandžių trukmę ir metinius darbo grafikus suderinti su profesine sąjunga.

Šiuo metu vyksta slaptas narių balsavimas dėl streiko, kuris tęsis iki gruodžio 9 d.

profesinė sąjunga atlygio sistemoje

Kad streikas įvyktų, reikia 25 proc. Basanavičiaus g.

Populiariausi Ieškovė darbuotojų profesinė sąjunga teigė, kad atsakovei pažeidus įstatymo pareigą tinkamai informuoti bei konsultuotis su darbuotojų atstovais atsiras šios neigiamos pasekmės: 1 pareigybės bus panaikintos be pagrindo; 2 padalinių naikinimas ir jungimas nėra iki galo tinkamai išanalizuoti neįsitikinus, kad bus pašalintos net ir menkiausios rizikos; 4 likusių darbuotojų neproporcingas darbo krūvio padidėjimas ir netolygus funkcijų paskirstymas turės neigiamos įtakos darbuotojų sveikatai ir darbo rezultatų kokybei; 5 dėl diskriminacijos darbuotojų atlygio tvarkos apraše tarp darbuotojų kils įtampa, nepasitenkinimas atlygiu, kris motyvacija.