Prekių ženklų paieška | Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

Wipo tarptautinė prekių ženklų sistema. Nuorodos kopijavimas

S, juo papildė m. Pareiškėja teigia, kad antstolis, areštuodamas Lietuvos Respublikoje neregistruotus prekės ženklus, peržengė jam suteiktus įgalinimus ir teritorijos ribas. Kadangi antstolio areštuotas objektas neregistruotas Lietuvos Respublikoje, jam prekių ženklų apsauga netaikoma.

Be to, antstolis nenurodė ir nepagrindė, kodėl buvo būtina areštuoti visas nuosavybės teisės sudėtines dalis į prekių ženklus, taip pažeisdamas proporcingumo principą bei elgdamasis neracionaliai. Paskirtas turto administratorius G. Pats turto administravimo paskyrimas yra neproporcingas siekiamam rezultatui ir nepagrįstai didina vykdymo išlaidas. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė Teismas sprendė, kad antstolis turėjo teisę areštuoti visus skundžiamame patvarkyme nurodytus prekės ženklus ir tai wipo tarptautinė prekių ženklų sistema jis neperžengė jam suteiktų įgalinimų ir nustatytos veiklos ribų.

Teismas sprendė, kad, esant keliems skirtingo skolininkei pareiškėjai priklausančio turto administratoriams, išieškojimas bus vykdomas greičiau ir efektyviau.

I N T E L S - L I T H U A N I A

Teismo vertinimu, pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad G. Ši byla nagrinėjama ypatingosios teisenos tvarka, joje sprendžiamas skundas dėl antstolio veiksmų. Nors pirmosios instancijos teismas nutartyje pasisakė, kad areštuoti prekių ženklai Lietuvos Respublikoje yra plačiai žinomi ir naudojami, tačiau, teismo vertinimu, minėto klausimo nagrinėjimas šiuo atveju nebuvo pareiškimo dalykas.

Dėl šios priežasties teismas padarė išvadą, kad skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas nepripažino pareiškėjos prekių ženklų plačiai žinomais Lietuvos Respublikoje. Kadangi prekės ženklo registracija nėra siejama su turto areštu, teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad antstolis nustatytos veiklos ribų neperžengė.

Teismas pažymėjo, kad turto — turtinių teisių į prekės ženklus — administravimui iš esmės reikalingos specialiosios žinios, ypač teisinės. Paskirtas administratorius G. Teismas sprendė, kad antstolio taikyta priverstinio pobūdžio priemonė — turto administravimas — yra proporcinga siekiamam rezultatui, todėl buvo pagrindas antstoliui pasinaudoti CPK straipsnyje suteikta teise paskirti turto administratorių ir antstolis teisėtai bei pagrįstai prekės ženklų administratoriumi paskyrė G.

Vien ta aplinkybė, kad pareiškėjos skundas yra atmestas, teismo nuomone, nesudaro pagrindo konstatuoti pareiškėjos piktnaudžiavimo procesu fakto. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai Liaškovo m. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: Dėl nurodytų priežasčių skundžiamos nutartys yra neteisėtos, iš esmės prieštarauja nurodytam teisiniam reguliavimui ir prekės ženklų apsaugos sistemai. Šis materialiosios wipo tarptautinė prekių ženklų sistema normų pažeidimas yra ypač svarbus vienodam teisės taikymui ir aiškinimui, nes Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje prekių ženklų arešto klausimais teismų cfd apskaita nėra suformuota apskritai, o skundžiamomis nutartimis formuojama absoliučiai ydinga prekių ženklų arešto praktika, paneigianti prekių ženklų apsaugos sistemos esmę teritorialumo principą ir jo įgyvendinimą bei suteikianti antstoliams galimybę piktnaudžiauti įgaliojimais bei areštuoti Lietuvos Respublikoje nesaugomus prekių ženklus.

Šis materialiosios teisės normų taikymo ir aiškinimo pažeidimas yra ypač svarbus įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus intelektinės nuosavybės pramoninės nuosavybės apsaugos srityje — tinkamai taikyti tarptautinių prekių ženklų registracijos sistemą.

Prekių ženklai Europos Sąjungoje

Šis proceso teisės normų pažeidimas yra ypač svarbus vienodam teisės taikymui ir aiškinimui, nes Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje teismų praktika dėl antstolio veiklos teritorijos antstoliui areštuojant prekių ženklus ir kitus pramoninės nuosavybės objektus nėra suformuota, o skundžiamomis nutartimis formuojama ydinga praktika, suteikianti antstoliams wipo tarptautinė prekių ženklų sistema piktnaudžiauti įgaliojimais, t.

Be to, pagal skundžiamose nutartyse pateikiamą antstolio veiklos teritorijos principo aiškinimą, galėtų, pavyzdžiui, susiklostyti situacija, kai Lietuvoje veikiantis antstolis areštuotų Latvijoje esantį automobilį, kuris registruotas Latvijoje. Kitaip tariant, skundžiamomis nutartimis paneigiama teismo sprendimų teritorialumo ir valstybės imuniteto suvereniteto doktrina, visuotinai pripažįstama tarptautinėje teisėje.

Šis proceso teisės normų pažeidimas ypač svarbus vienodam teisės taikymui ir aiškinimui, kadangi skundžiamomis nutartimis formuojama ydinga ir prieštaraujanti tarptautinėje teisėje pripažintiems principams valstybės suvereniteto, teismų sprendimų teritorialumo praktika.

Be to, suformuota praktika yra iš esmės priešinga visai užsienio teismų arbitražų sprendimų pripažinimo kuris keičiasi prekybos galimybėmis. Liaškovas atsiliepimu į pareiškėjos kasacinį skundą prašo palikti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutartis nepakeistas, o kasacinį skundą atmesti.

Atsiliepime antstolis iš esmės sutinka su bylą nagrinėjusių teismų išvadomis; nurodo, kad, remiantis CPK straipsnio 2 dalimi, straipsniu, pareiškėjai geruoju nevykdant sprendimo, jis turėjo teisę areštuoti nors Lietuvos Respublikoje ir neregistruotus, tačiau plačiai žinomus prekių ženklus.

wipo tarptautinė prekių ženklų sistema

Atsiliepime nurodomi šie argumentai: Kasaciniame skunde pateikiama teisinė argumentacija yra susijusi ne su antstolio veiksmų teisiniu vertinimu, bet su teisės normomis, reguliuojančiomis pramoninės nuosavybės apsaugą, t. Ginčo atveju antstolis areštavo pareiškėjos teises į prekės ženklus. Savo prigimtimi šios teisės yra eksteritorialios kaip ir kitos turtinės teisės — skirtingai nei nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas, jos nėra susietos su kokia nors konkrečia viena geografine vieta.

Areštuodamas teises į prekės ženklus, antstolis nepažeidė jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir niekaip neperžengė jam nustatytos jurisdikcijos ribų. Teisės į prekės ženklus yra eksteritorialios, todėl pareiškėja, lygindama prekės ženklus su Latvijoje esančiu ir ten registruotu automobiliu, daro loginę ir teisinę klaidą. Priešingai, jei pagal pareiškėjos logiką reikėtų pripažinti vykdytiną sprendimą kiekvienoje iš šalių, į kurias yra išplėstas prekės ženklo galiojimas, kaip tik ir būtų prieita iki absurdo.

Vienoje šalyje pripažinus vykdytiną sprendimą ir pradėjus jį vykdyti tik vienoje iš šalių ir tik prekės ženklo dalimi apimtimikuria išplėstas prekės ženklo galiojimas toje konkrečioje šalyje, išieškojimo iš prekės ženklo procedūra taptų praktiškai neįmanoma. Išieškojimo procese perleidus dalį prekės ženklo būtų pažeistas pagrindinis prekės ženklo nedalumo principas, t. Dėl to akivaizdu, kad išieškojimas iš teisės į prekės ženklą yra ne tik vientisas, nedalomas bei eksteritorialus procesas, teisine prasme niekaip nesaistomas su prekės ženklo registracijos vieta.

Intelektinė nuosavybė

Nei antstolio veiksmais, wipo tarptautinė prekių ženklų sistema pirmosios ar apeliacinės instancijos teismų procesiniais veiksmais nebuvo sukurta teisinė situacija, kai Lietuvoje pripažintas sprendimas automatiškai tapo vykdytinu kurioje nors kitoje šalyje. Nė vienos instancijos teismas savo procesiniame sprendime tokios išvados nepadarė. Be to, akivaizdu, kad antstolis neatliko jokių teisinių veiksmų už savo veiklos teritorijos ribų.

Pokalbiai apie įvairovę [8]: Andrius Tapinas

Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai 61Dėl tarptautinės prekių ženklo registracijos VIII toliau — Madrido protokolas 4 straipsnio 1 dalį a nuo 3 ir 3ter straipsniuose nurodytomis sąlygomis atliktos registracijos ar įrašo datos kiekvienoje atitinkamoje susitariančiojoje šalyje ženklui suteikiama tokia pat apsauga kaip ir tuo atveju, jeigu ženklas būtų tiesiogiai pareikštas tos susitariančiosios šalies tarnyboje.

Jeigu Tarptautiniam biurui 5 1 ir 2 straipsnyje nurodytomis sąlygomis nepranešama apie atsisakymą suteikti apsaugą arba jeigu atsisakymas, apie kurį buvo pranešta vadovaujantis šiuo straipsniu, vėliau atšaukiamas, ženklo apsauga atitinkamoje susitariančiojoje šalyje nuo tos datos yra tokia pati kaip ir tuo atveju, jeigu ženklą būtų įregistravusi tos susitariančiosios šalies tarnyba.

Pagal aptariamo straipsnio 2 dalį, nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytos datos tarptautinės registracijos ženklas turi tokią pačią teisinę apsaugą kaip ir ženklas, kuris būtų įregistruotas vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis, jeigu vadovaujantis Madrido protokolo 5 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis tarptautinės registracijos ženklui nebuvo atsisakyta suteikti apsaugą Lietuvos Respublikoje arba jeigu toks atsisakymas vėliau buvo atšauktas.

wipo tarptautinė prekių ženklų sistema

Tarptautinės ženklo registracijos duomenys skelbiami Tarptautinio biuro tarptautinių ženklų biuletenyje 3 dalis. Valstybinis patentų biuras duomenis apie tarptautinę ženklo registraciją, išplėstą Lietuvos Respublikoje, įrašo į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą.

Pagal šiuo metu galiojančio Prekių ženklų įstatymo įstatymo redakcija, galiojanti nuo m.

Prekių ženklų paieška

Nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytos datos tarptautinės registracijos ženklas turi tokią pačią teisinę apsaugą kaip ir ženklas, kuris būtų įregistruotas vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis, jeigu pagal Madrido protokolo 5 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas tarptautinės registracijos ženklui nebuvo atsisakyta suteikti apsaugą Lietuvos Respublikoje arba jeigu toks atsisakymas vėliau nebuvo atšauktas 2 dalis.

Valstybinis patentų biuras duomenis apie tarptautinę ženklo registraciją, išplėstą Lietuvos Respublikoje, įrašo į registrą. Gavęs hipotekos ar Turto arešto aktų registro tvarkytojo pranešimą apie įkeistą ar areštuotą teisę į ženklą, Valstybinis patentų biuras teisės į ženklą ar arešto duomenis įrašo į Lietuvos Respublikos prekių ženklų registrą ir apie tai paskelbia Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje 2 dalis.

Informacija apie įkeistą ar areštuotą ženklą skelbiama Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje. Gavęs Turto arešto aktų registro tvarkytojo pranešimą apie areštuotą ženklą ar vykdymo procese išieškomą ženklą, Valstybinis patentų biuras su ženklu susijusius duomenis įrašo į Registrą ir apie tai paskelbia Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje 2 dalis. Informacija apie įkeistą ar areštuotą ženklą skelbiama Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje, jeigu paraiška paskelbta arba ženklas įregistruotas.

Pagal taisyklę, jeigu išieškomas ženklas realizuojamas vykdymo procese, gavus antstolio aktą pareiškėjo ar savininko pasikeitimas į paraišką ar Registrą įrašomas ir paskelbiamas šių Taisyklių dvidešimtajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai Dėl tarptautinės prekių ženklo registracijos išplėtimo Lietuvos Respublikoje Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo toliau — ir Madrido protokolas 2 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu paraiška ženklui registruoti yra paduota susitariančiosios šalies tarnybai arba jeigu ženklas yra registruotas susitariančiosios šalies tarnybos registre, tai asmuo, kurio vardu ta paraiška yra paduota arba ta registracija yra atlikta, jeigu jis atitinka šios dalies i arba ii punktuose nustatytas sąlygas, pagal šio protokolo nuostatas įgyja savo ženklo apsaugą susitariančiųjų šalių teritorijoje, užregistravęs tą ženklą Pasaulinės intelektualinės nuosavybės organizacijos PINO Tarptautinio biuro registre. Nuo Madrido protokolo 3 ir 3ter straipsniuose nurodytomis sąlygomis atliktos registracijos ar įrašo datos kiekvienoje atitinkamoje susitariančiojoje šalyje ženklui suteikiama tokia pat apsauga kaip ir tuo atveju, jeigu ženklas būtų tiesiogiai pareikštas tos susitariančiosios šalies tarnyboje; jeigu Tarptautiniam biurui 5 1 ir 2 straipsnyje nurodytomis sąlygomis nepranešama apie atsisakymą suteikti apsaugą arba jeigu atsisakymas, apie kurį wipo tarptautinė prekių ženklų sistema pranešta vadovaujantis šiuo straipsniu, vėliau atšaukiamas, ženklo apsauga atitinkamoje susitariančiojoje šalyje nuo tos datos yra tokia pati kaip ir tuo atveju, jeigu ženklą būtų įregistravusi tos susitariančiosios šalies tarnyba Madrido protokolo 4 1 straipsnis. Pagal Madrido protokolo 5 1 straipsnį atsisakymas suteikti apsaugą susitariančiojoje valstybėje gali būti pagrįstas tik tokiais motyvais, kurie Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos numatytomis sąlygomis galėtų būti taikomi apie atsisakymą suteikti apsaugą pranešančioje tarnyboje tiesiogiai pareiškiamam ženklui. Pagal Paryžiaus konvenciją vienas iš atsisakymo įregistruoti prekių ženklą pagrindų yra aplinkybė, kad ženklas neturi kokių nors skiriamųjų požymių arba sudarytas išimtinai iš ženklų ar žymenų, kurie prekybos apyvartoje gali būti naudojami gaminių rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, kainai, kilmės vietai arba pagaminimo laikui žymėti Paryžiaus konvencijos 6quinquies straipsnio B 2 dalis. Taigi pagal pirmiau nurodytas Madrido sutarties protokolo nuostatas nacionalinės paraiškos arba nacionalinės registracijos pagrindu atlikta prekių ženklo tarptautinė registracija, t.

Pagal 3 dalį padarytas įrašas registre vienos iš šalių prašymu anuliuojamas arba pakeičiamas 4 dalis. Analogiškai buvo reglamentuojama ir anksčiau galiojusio m. Tarybos reglamento EB Nr. Byloje taip wipo tarptautinė prekių ženklų sistema nėra duomenų, patvirtinančių, kad kitose valstybėse šiems prekių ženklams būtų taikomi registre įrašyti atitinkami ribojimai. Rule 20 Restriction of the Holder's Right of Disposal 1 [Communication of Information] b The Office of any designated Contracting Party may inform the International Bureau that the holder's right of disposal has been restricted in respect of the international registration in the territory of that Contracting Party.

Jei tarptautinė ženklo registracija pagal Madrido protokolą ir Prekių ženklų įstatymą neišplėsta Lietuvos Respublikoje, tokia registracija yra negaliojanti, teisinė apsauga Lietuvos Respublikoje jai nėra suteikta ir nėra teisinio pagrindo taikyti tarptautinės teisės aktų nuostatas, susijusias su tarptautinės ženklų registracijos apribojimu areštu Lietuvos Respublikoje.

Prekių ženklai Europos Sąjungoje

Todėl Valstybinis patentų biuras, kaip Madrido protokolo susitariančiosios šalies tarnyba, neteikia PINO duomenų ir informacijos, susijusios su tarptautinės prekių ženklo registracijos areštu, jeigu tarptautinė prekių ženklo registracija nėra išplėsta į Lietuvos Respubliką. Antstolis šiuo atveju sprendė dėl savininko teisių apribojimo į prekių ženklų teisės prasme Lietuvoje negaliojančius prekių ženklus.

Šis įstatymas taikomas ir tiems ženklams, kurie Lietuvos Respublikoje pripažinti plačiai žinomais 2 dalis. Šis įstatymas taikomas ir tiems ženklams, kurie Lietuvos Respublikoje pripažinti plačiai žinomais.

wipo tarptautinė prekių ženklų sistema

Taigi direktyva teisių įgijimo į prekių ženklus naudojimo pagrindu valstybėse narėse neharmonizuoja. Intellectual Property in Europe. Third edition. Thomson: Sweet and Maxwell, ico rating, p. Tačiau naudojami, nors ir neregistruoti, ženklai gali būti ginami nesąžiningos konkurencijos pagrindu.

wipo tarptautinė prekių ženklų sistema

Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai esminė ženklo dalis yra žinomo ženklo atkartojimas arba imitavimas, dėl kurio jis gali būti supainiotas su kitu ženklu; 2 reikalavimui dėl tokio ženklo anuliavimo paduoti suteikiamas ne trumpesnis kaip penkerių metų terminas, skaičiuojamas nuo ženklo registravimo datos.

Sąjungos šalys turi teisę nustatyti terminą, per kurį gali būti reikalaujama uždrausti naudoti ženklą; 3 terminas nenustatomas reikalavimui dėl anuliavimo arba naudojimo uždraudimo ženklų, užregistruotų arba naudojamų nesąžiningu būdu. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; vadinamoji TRIPS sutartis 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Paryžiaus konvencijos 6bis straipsnis mutatis mutandis su reikiamais pakeitimais taikomas paslaugoms.

Valstybės narės, nustatydamos, ar prekės ženklas plačiai žinomas, atsižvelgia į tai, kiek žinių apie tą prekės ženklą turi atitinkamas visuomenės sluoksnis, įskaitant žinias atitinkamoje valstybėje narėje, kurios buvo gautos reklamuojant prekės ženklą.

Ženklas, Lietuvos Respublikoje pripažintas plačiai žinomu, saugomas ir neįregistruotas 2 dalis. Ženklas plačiai žinomu Lietuvos Respublikoje pripažįstamas teismo tvarka 3 dalis. Analogiškai reglamentuojama ir šiuo metu galiojančios Prekių ženklų įstatymo redakcijos įstatymo redakcija, galiojanti nuo m. Analogiškai reglamentuojama ir šiuo metu galiojančio Prekių ženklų įstatymo įstatymo redakcija, galiojanti nuo m.

  1. Cfd apskaita
  2. Forex sveikinimo premija be indli
  3. Kur registruoti prekių ženklus?
  4. Apsaugoti savo eksportuojamus produktus JAV ir Japonijoje lietuvių verslininkams bus dar paprasčiau Vilija Viešūnaitė Triniti Nuo m.
  5. Užregistruotas milijoninis tarptautinis prekės ženklas www.
  6. Užregistruotas milijoninis tarptautinis prekės ženklas - DELFI Verslas
  7. Kurti laimėjusias algoritmines prekybos sistemas kevinas davey is
  8. Pagrindinis straipsnis — Praktinė patirtis.

Jeigu ženklas, siekiantis plačiai žinomo prekių ženklo apsaugos toje valstybėje narėje kurioje siekiama apsaugosyra registruotas, paprastai nėra reikalo taikyti Paryžiaus konvencijos 6bis straipsnio nuostatas, nes jos, minėta, nesuteikia teisių daugiau, negu suteiktų ženklo registracija žr.

The Hague: Kluwen Law International,p.

wipo tarptautinė prekių ženklų sistema

Taigi Paryžiaus konvencijos 6bis straipsnis yra svarbus tais atvejais, kai siekiama ženklo apsaugos toje Paryžiaus konvencijos valstybėje narėje, kurioje tam tikras prekių ženklas nėra įgijęs apsaugos tos valstybės nacionalinės teisės nustatyta tvarka.

Tokios apsaugos, peržengiančios ženklo teritorinės apsaugos principą, sąlyga — ženklo platus žinomumas. Teisių pripažinimas yra vienas iš civilinių teisių gynimo būdų Prekių ženklų įstatymo redakcija, galiojusi iki m. Šis civilinių teisių gynimo būdas, priklausomai nuo ginčo pobūdžio, gali būti taikomas tiek savarankiškai, tiek ir kartu su kitais įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais.

Tokiu būdu, pripažįstant ženklą plačiai žinomu, yra sprendžiamas teisės klausimas, o tai yra negalima išspręsti ypatingosios ne ginčo teisenos tvarka, nustatant juridinę reikšmę turintį faktą pagal CPK 25 bei 26 skirsnių taisykles. Teisės klausimai sprendžiami ginčo ieškinine teisena, kurioje yra šalys su priešingais interesais — ieškovas ir atsakovas, su visomis iš to išplaukiančiomis procesinėmis pasekmėmis. Prekių ženklo pripažinimo plačiai žinomu bylos wipo tarptautinė prekių ženklų sistema procesine prigimtimi yra ginčo bylos.

Tai reiškia, kad po kasacinio skundo priėmimo kasatorius netenka teisės papildyti kasacinio skundo naujais argumentais ar juos pakeisti, taip pat teikti rašytinius paaiškinimus ir naujus įrodymus. Ypatingosios teisenos bylų specifika šioje teisenoje paprastai nėra priešingus interesus turinčių šalių lemia, kad ypatingosios teisenos byloje dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidos paprastai yra neatlyginamos.

Madrido sistema

Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas CPK straipsnio 6 dalis. Tenkinus kasacinį skundą, šių išlaidų atlyginimas valstybei priteistinas iš suinteresuoto asmens antstolio A. Liaškovo CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93 straipsniai, straipsnio 6 dalis.

Valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos j.