Patiriu finansinių sunkumų: kas man priklauso? | Biržų rajono savivaldybė

Namų šeimos pašalpa

Turinys

  Vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ar periodinė pašalpa skiriama siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, atsidūrusiam sunkioje namų šeimos pašalpa padėtyje susidariusioje dėl įvykusios nelaimės, pajamų šaltinio praradimo, dvejetainiai variantai katie sveikatos sutrikimų, kada nepakanka valstybės teikiamos socialinės paramos ir yra išnaudotos visos kitų pajamų gavimo galimybės bei artimųjų ar bendruomenės parama.

  Vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ar periodinė pašalpa gali būti skiriama nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, kurie deklaravę gyvenamąją vietą ar faktiškai gyvena Varėnos rajono savivaldybėje.

  namų šeimos pašalpa

  Skiriant vienkartinę, tikslinę, sąlyginę ar periodinę pašalpą įskaitomos tos bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gaunamos pajamos, kurios nurodytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme piniginei socialinei paramai gauti.

  Vienkartinė, tikslinė, sąlyginė ar periodinė pašalpa gali būti skiriama asmeniui šeimai įvertinus buities ir gyvenimo sąlygas, gaunamas pajamas ir kitas turinčias reikšmės aplinkybes pašalpai gauti šiais atvejais: 1.

  namų šeimos pašalpa

  Vienkartinė, tikslinė ir sąlyginė pašalpa skiriama ne dažniau nei vieną kartą per kalendorinius metus. Periodinė pašalpa skiriama ne ilgiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus. Paslaugos suteikimo trukmė Sprendimas dėl socialinės paramos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo- paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

  namų šeimos pašalpa

  Paslaugos gavėjas.