Reikalavimai darbo sutarčiai | Linden

Dirbti iš papildomų darbo vietų, Neįgalieji atviroje darbo rinkoje

dirbti iš papildomų darbo vietų

Nemokama konsultacija Duomenų apsaugos sprendimai Reikalavimai darbo sutarčiai Darbo teisėje, skirtingai nuo sutarčių civilinės teisės galioja specifinis reguliavimo metodas. Jei sutarčių teisėje šalims privalomos tik tos sąlygos, kurios buvo nurodytos jų abejų pasirašytoje sutartyje, ir nei viena šalis neturi teisės vienašališkai nustatyti kažkokių papildomų taisyklių, tai darbo teisėje darbdavys turi teisę vienašališkai nustatyti bet kokias taisykles darbo sąlygaskurios nebuvo specialiai aptartos darbo sutartyje.

Darbovietė, vietovė ar darbo funkcijų atlikimo vieta?

Žinoma, darbdavys vienašališkai nustatydamas darbo sutartyje neaptartas darbo sąlygas negali pažeisti imperatyvių įstatymo normų, o taip pat pabloginti darbuotojo darbo sąlygas palyginus su įstatymų nustatytomis, tačiau be šių apribojimų darbdavys yra laisvas spręsti dėl darbo organizavimo ir darbo sąlygų įmonės darbuotojams nustatymo bei keitimo. DK 3 str. Pavyzdžiui, darbdavys turi teisę tvirtinti darbo tvarkos taisykles ir darbuotojams jos bus privalomos be atskiro kiekvieno darbuotojo sutikimo.

Toks specifinis darbo teisės reguliavimo metodas lemia skirtingas darbdavio ir darbuotojo derybines pozicijas sudarant darbo sutartį: darbdavys visada stengiasi įrašyti į darbo sutartį kiek įmanoma mažiau sąlygų ir atitinkamai pasilikti kiek įmanoma didesnę laisvę kitas sąlygas nustatyti ir keisti vienašališkai, na o darbuotojas laikosi diametraliai priešingos pozicijos ir yra suinteresuotas suvaržyti darbdavio galimybes vienašališkai keisti darbo sąlygas.

  1. Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo prasmė Pastebėta, kad darbuotojai, žymiai daugiau laiko praleidžiantys darbe, po darbo galvoja apie darbo klausimus, mažiau laiko skiria šeimai, laikui bėgant tampa vis mažiau patenkinti savo darbu, blogėja jų psichologinė sveikata.
  2. Turiu negalią ir noriu dirbti: ką daryti?

Derybų rezultatas nulemia, kokios konkrečiai sąlygos ir kokia apimtimi bus įrašytos į darbo sutartį. Šiame kontekste svarbu atkreipti dėmesį, kad Vyriausybės patvirtinta pavyzdinė darbo sutarties forma yra tik pavyzdinė, neprivaloma.

dirbti iš papildomų darbo vietų

Įmonės, atsižvelgdamos į savo darbo organizavimo specifiką, turėtų pačios pasidaryti darbo sutarties šabloną su tipinėmis joms aktualiomis sąlygomis. Vyriausybės patvirtintas pavyzdys siūlo darbo sutartyje nustatyti ženkliai daugiau darbo sąlygų, nei to reikalauja įstatymas ir, nors derybų su darbuotoju rezultatas gali atitikti Vyriausybės siūlomą susitarimo apimtį, dažniausiai susitarimų apimtis būna kur kas mažesnė.

dirbti iš papildomų darbo vietų

Pagaliau net įmonei nusprendus, kad jai priimtina pavyzdyje siūloma apimtis, savo šabloną rekomenduotina pasidaryti vien dėl patogumo užpildymui, pavyzdinė forma, švelniai tariant, yra nedraugiška pildymui kompiuteriu, o ranka šiais laikais dokumentus pildo mažai kas.

Įstatymas reikalauja darbo sutartyje aptarti šias darbo sąlygas: darbovietę; darbo funkciją pareigas, profesiją ar pan. Darbo sutarties turinio prasme naujojo ir senojo Darbo kodekso reikalavimai sutampa, taigi vien dėl naujo kodekso įsigaliojimo senų darbo sutarčių perrašinėti ar keisti nereikia.

dirbti iš papildomų darbo vietų

Atskirais atvejais tokį poreikį gali lemti noras pasinaudoti naujomis reguliavimo galimybėmis, pvz. Žiūrint iš darbdavio derybinių pozicijų privalomos darbo sutarties sąlygos turėtų būti pildomos taip: Grafoje darbovietė tipiškai nurodoma tik įmonės pavadinimas, pvz.

Jei įmonė turi geografiškai nutolusių dalinai savarankiškų padalinių, gali būti nurodomas tokio padalinio pavadinimas, pvz.

Vadovas žodžiu informavo, jog jeigu nepasieksiu man nustatytų pardavimo planų, pažemins mane pareigose,- tam davė 2 mėnesius.

Šioje grafoje primygtinai nerekomenduojama nurodyti fizinių adresų. Tą padarius darbo vietos adresas nebegalės būti keičiamas vienašališkai ir darbuotojas įgys teisę atsisakyti dirbti naujose įmonės patalpose, esančiose kitu adresu.

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas

Grafoje darbo funkcija tipiškai nurodoma tik pareigybės pavadinimas, pvz. Primygtinai nerekomenduojama šioje grafoje dėti nuorodą į konkretų tos pareigybės aprašymą pareigines instrukcijas, pareiginius nuostatus ir pan.

dirbti iš papildomų darbo vietų

Tą padarius atitinkamas pareigybės aprašymas taps darbo sutarties dalimi ir atitinkamai nebegalės būti keičiamas vienašališkai. Dinamiškoje verslo aplinkoje toks griežtas susitarimas dažnai sukelia itin didelių nepatogumų organizuojant darbą, nors neabejotinai yra labai palankus darbuotojui.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad tiek pagal seną, tiek ir pagal naują Darbo kodeksą pareigybių aprašymai pareiginės instrukcijos, pareiginiai nuostatai ir pan. Jų rengimo poreikį lemia ne įstatymas, o verslo poreikiai nustatyti specialias elgesio taisykles tam tikras pareigas užimantiems darbuotojams, pvz.

dirbti iš papildomų darbo vietų

Bendrosios darbuotojų teisės ir pareigos, taikomos visų pareigybių darbuotojams, nustatomos darbo po prekybos apdorojimo sistemos taisyklėse, nėra jokios teisinės prasmės jas kartoti pareigybių aprašymuose. Dirbti iš papildomų darbo vietų darbo užmokestis nustatomas darbo užmokestis pagal taikomą faktinę ar formalią darbo apmokėjimo sistemą.

Neįgalieji atviroje darbo rinkoje

Pagal naują Darbo kodeksą rekomenduojama darbo sutartyje nurodyti tik bazinį mėnesinį ar valandinį darbo užmokestį t. Tokią rekomendaciją lemia: galimybė mokėti dalį darbo užmokestį ne pagal darbo sutartį, o pagal įmonėje galiojančią darbo apmokėjimo sistemą DK str.

Išimtys galimos tik nustatant ne visą arba sutrumpintą darbo laiką.

Dėl akivaizdžių priežasčių, primygtinai nerekomenduojama šioje grafoje nurodyti darbuotojo grafiką. Kitos darbo sąlygos, kurių privalomumo įstatymas nenumato, gali būti įtraukiamos į darbo sutartį pagal poreikį ir derybų rezultatus. Įstatymas taip pat numato kai kurias darbo sąlygas, kurių darbdavys niekada negali nustatyti vienašališkai, ir atitinkamai, kurios turi būti įtraukiamos į darbo sutartį, jei yra poreikis nustatyti tam tikras darbuotojo pareigas: Darbo sutarties terminas jei darbo sutartis terminuota ; Išbandymo laikotarpis jei dėl to susitariama arba kaip standartinė įmonės taikoma sąlyga ; Dienpinigių dydis jei norima mokėti ne Vyriausybės nustatytus maksimalius dienpinigių dydžius ; Darbuotojo sutikimas padidinti maksimalią leidžiamą viršvalandžių normą iki 12 val.

Darbo vietų steigimo pritaikymo subsidijavimas organizuojamas: 1 bedarbių su negalia 0—55 proc.

Nors, kaip aprašyta aukščiau, daugumos darbo sąlygų darbo sutartyje nurodyti neprivaloma, darbuotojas turi akivaizdų interesą jas žinoti, pvz.

Informacija apie tokias darbo sąlygas yra pateikiama specialiu dokumentu — pranešimu apie darbo sąlygas DK 44 str. Šis naujas privalomas dokumentas dirbti iš papildomų darbo vietų būti pateikiamas prieš darbuotojui pradedant dirbti tipiškai — sudarant darbo sutartįjuo darbdavys pateikia darbuotojui išsamią informaciją apie darbo sąlygas, tačiau skirtingai nuo darbo sutarties, neįsipareigoja ateityje nekeisti jų be darbuotojo sutikimo.

Darbo sutarties šabloną galite įsigyti pasinaudoję mūsų inovatyviu įrankiu LegalDrive, paspaudę ant šios nuorodos.

Įdarbinant nepilnamečius — papildomi reikalavimai Prasidėjusios moksleivių vasaros atostogos dažnam nepilnamečiui tampa darbinės patirties pradžia. Sezoniniai darbai traukia jaunuolius užsidirbti asmeninių lėšų, išbandyti save naujoje srityje, darbdaviams toks darbo rinkos naujokas padeda užpildyti trumpalaikes sezonines darbo vietas. Valstybė skatina jaunuolius lengviau įsitraukti į darbo rinką ir jiems suteikia papildomų garantijų.